Fossland + Foss er er Inge Fossland og Thord Veseth Foss. Vi designer digitale produkter, tjenester og merkevarer.

Bedre input, bedre output

Vi foreslår en ny tilnærming til identitetsdesign og interaktiv design. Vi henter det beste fra begge disipliner og spleiser det i en prosess hvor utvikling av det visuelle formspråket og nettstedet skjer i en parallell prosess.

Slik ønsker vi å jobbe:

1. Designe for virkeligheten

Grundig research og analyse sørger for at vi forstår og løser de riktige problemene. Ved å se på hele organisasjonen og alle kontaktpunktene kan vi designe for virkeligheten, ikke bare for visjonene.

Skal du handle radikalt må du tenke rasjonelt

2. Designe det som er viktig

Det vil si det som er viktig for brukeren og det som er viktig for deg. Derfor ser vi både på selskapets behov og på hva brukerne forventer av merkevaren din. Det kan høres banalt ut, men det er det som gir resultater.

Om å lage selve tingen

3. Designe nettstedet først

For mange merkevarer skjer nesten all interaksjon med mennesker via maskiner. Derfor tenker vi først og fremst nett og digitale kanaler når vi designer nye identiteter.

Det siste skal bli et første

4. Designe med reellt innhold

Vi er ikke redde for kompleksitet og jobber alltid med reellt innhold og konkret interaksjon. Prototyper gjør det enkelt å teste og justere designet underveis.

Slik jobber vi med innhold og interaksjon

5. Designe bedre verktøy

Dagens designmanualer mangler god dokumentasjon på hvordan identiteten skal fungere digitalt. For å sikre at designet virker overalt trenger du bedre og enklere verktøy som kan brukes av alle som skal forvalte merkevaren din.

Designmanualen som verktøy