1. Designe for virkeligheten

2. Designe det som er viktig

Om å lage selve tingen

Verden har blitt mer grafisk. Når vi skal underholdes, lære noe, kommunisere, arbeide eller fikse saker og ting gjør vi det stadig oftere gjennom å interagere med en datamaskin i et grafisk brukergrensesnitt. Som designere utformer vi altså ikke lenger bare representasjoner av ting men stadig oftere også selve tingen. Et slikt skifte må få noen konsekvenser:

Er det viktig for alle må det være tilgjengelig for alle.

En konsekvens er nye krav til universell utforming. Når det vi jobber med å designe utgjør vesentlige samfunnsfunksjoner er det naturlig med strengere krav til at designet er forutsigbart og tilgjengelig for alle. Det er både humant og innbringende å designe ting som fungerer også for folk som ikke har perfekt syn, hørsel, motorikk eller tilstedeværelse i øyeblikket. Her er kravene som stilles til universell utforming en bunnplanke. De virkelig tilgjengelige og intuitive løsningene kommer gjennom gode brukerorienterte designprosesser.

Samtidig vil det andre ganger være slik at design skaper verdi gjennom å være utfordrende, særpreget eller egenartet. Dette er ikke nytt: Grafisk design som infrastruktur og grafisk design som kulturuttrykk har eksistert parallelt i mange år. Begge deler har fortsatt verdi og den beste designen skapes gjerne i samspillet og friksjonen mellom disse.

Merkevare og produkt blir ett.

Det gamle aksiomet om at «en god merkevare er et løfte om et godt produkt» holder ikke nødvendigvis lenger. I digitale medier forventer brukerne å kunne benytte seg av og interagere med produkt og tjenester med en gang. Derfor mener vi at noe av det vesentligste ved merkevarebygging i dag er å utvikle gode digitale produkter og tjenester. Det bygger mye sterkere merkevarer enn tomme løfter.

Fokuser på å gi folk det de leter etter, ikke et speilbilde av dem selv.

Folks smakspreferanser er komplekse å forstå og vanskelig å tekkes, men de forventningene de har til deg er ofte klarere og mer entydig. Når vi gjør undersøkelser fokuserer vi mer på hva brukerne ønsker når de kommer til deg enn hva de ønsker seg i resten av livet.

Estetikk er underordnet.

Designfaget gir oss verktøy til å formidle og informere, underholde og forføre, organisere og forenkle. Et godt håndlag med verktøyene er en forutsetning, men vel så viktig for at designinvesteringene skal gi effekt er det at du bruker dem på å løse de viktigste problemstillingene på den riktige måten. Det viktigste er ikke nødvendigvis det vakreste, men hvis godt skjemadesign er det viktigste for at ting skal virke så er det det vi bruker tid på. Samtidig skal vi ikke glemme at estetikk også har effekt og egenverdi. Noen ganger er formens viktigste funksjon å forføre.

3. Designe nettstedet først

4. Designe med reellt innhold

5. Designe bedre verktøy