1. Designe for virkeligheten

Skal du handle radikalt må du tenke rasjonelt

Grundig research er utgangspunktet for alle gode designprosesser. Samtidig som alle prosjekter er forskjellig, og vi tilpasser prosessen til prosjektets behov, er det noe som går igjen. Vi gjør gjerne dybdeintervjuer med brukere for å få innsikt. Vi gjør kvantitative undersøkelser når vi trenger å bekrefte hypoteser eller tallfeste ting. Og vi gjør enkle uformelle brukertester underveis i designprosessen for å sørge for at det vi lager funker også i virkeligheten.

Vi liker radikale designløsninger. Vi liker utfordringen det er å riste i satte strukturer og vi har sett at når vi treffer riktig kan effekten bli stor. Men jo større risikoen i prosjektet er jo bedre bør forberedelsene være. Derfor må grundig research ligge til grunn, kanskje særlig for de vågale designprosjektene. Skal du handle radikalt må du tenke rasjonelt.

Identitetsdesign basert på brukerinnsikt.

User research gir unik og ærlig innsikt i hva brukerne egentlig ønsker og forventer. Dette er en naturlig del av nettprosjektet og hjelper oss å skape målrettede digitale strategier og effektive nettsted. Men vi tror også at det kan være et fabelaktig utgangspunkt for mer effektivt identitetsdesign. Merkevaren din bor egentlig i hodene på dem du henvender deg til. Så hvis du bedre forstår dem og hva de vil har du et godt utgangspunkt for å skape sterkere merkevarer.

Gjør innsikten tilgjengelig for alle.

Altfor ofte når ikke den innsikten som er oppnådd i analysefasen frem til de som settes til å realisere strategien. Endringer som ikke er forklart møter gjerne motvilje i organisasjonen. Da blir lange, komplekse og ulne strategidokumenter lett å overse for praktikere som jobber under tidspress.

Det som er fint er at dette er en designutfordring! Vi kutter bort det som ikke er vesentlig for mottaker, kommuniserer tydeligere og mer forståelig det som er vesentlig og funksjonaliserer verktøyene og gjør dem tilgjengelig på en bedre flate enn et worddokument.

2. Designe det som er viktig

3. Designe nettstedet først

4. Designe med reellt innhold

5. Designe bedre verktøy