1. Designe for virkeligheten

2. Designe det som er viktig

3. Designe nettstedet først

4. Designe med reellt innhold

Slik jobber vi med innhold og interaksjon

Når vi designer nettsteder jobber vi alltid med reellt innhold og konkret interaksjon.

Prototyper gjør det enklere å justere designet underveis og det blir det færre oversettelser når nettstedet skal realiseres. På den måten kan vi håndtere selv kompliserte design uten å miste oversikten.

Designprinsipper for innhold

Men først må vi bli kjent med innholdet. Det gjør vi ved å stille noen spørsmål:

1. Hva er innholdet?

Er det en tekst? En tabell? En graf? Et bilde? En video? Burde det egentlig være noe annet? Består innholdet av flere elementer? Isåfall: Hvordan kan vi dele det opp? Skal det samme innholdet brukes flere steder? I ulike varianter?

For hvert spørsmål vi besvarer blir det tydeligere hvordan innholdet må formgis.

Og formen bør som regel forsterke sjangeren innholdet tilhører, det gjør det lettere å oppfatte hva det handler om. (En pressemelding bør se ut som en pressemelding, ikke en featureartikkel i et magasin.)

2. Hvor kommer innholdet fra?

Eksisterer innholdet fra før eller må det lages på nytt? Hva er kostnaden ved å endre på det? Er det realistisk å gjøre det annerledes?

Noen ganger må vi forholde oss til det som finnes, selv om inneholdet ikke alltid er ideelt. (Hvis vi jobber med en produktkatalog på 10.000 bilder, kan det være kostbart å endre på bildeformatet.) Hvis vi ikke tenker på hvor innholdet kommer fra risikerer vi at designet blir vanskelig å realisere.

3. Hva er likt? Hva er unikt?

Etterhvert som vi ser på mer innhold vil det peke seg ut mønstre som vi kan beskrive prinsipielt. Innhold av lignende karakter bør også ha et formmessig slektskap. (En fotballtabell er nært beslektet med en ishockeytabell, men kanskje litt mindre med en resultatliste for skiskyting – og det er noe helt annet enn en tabell med nøkkeltall fra børsen.) At lignende innhold ser likt ut hjelper brukeren å orientere seg, mens variasjon kan gjøre designet rikere og gi det finesse.

Designprinsipper for interaksjon

På samme måte kan vi utvikle designprinsipper for interaksjon ved å se på oppgavene brukerne skal gjøre på nettstedet ditt:

1. Hvilke oppgaver jobber vi med?

Skal brukeren navigere? Fylle ut et skjema? Kjøpe et produkt? Er oppgaven enkel eller komplisert? En krevende prosess trenger et annet design enn en artikkel.

Vi kan jobbe med sjanger når vi designer interaksjon også. Menyer og skjema virker bedre hvis brukeren intuitivt skjønner hva det er.

2. Hvilken respons skal brukerne få?

God respons er helt essensiell for at folk skal forstå hvordan nettstedet ditt fungerer og svarene vi gir til brukerne er kanskje det aller viktigste vi designer. God og gjennomarbeidet respons gjør brukerne trygge og kan motivere dem til å fullføre oppgaver.

Men selv enkle feil- og tilbakemeldinger blir ofte oversett i designprosessen. I beste fall får brukerne standardsvar fra systemet, i verste fall ingen respons i det hele tatt. Manglende eller dårlig respons kan ta livet av et ellers vellykket design fordi brukerne ikke klarer å utføre det de ønsker eller misforstår hva som skjer.

Ved å jobbe med scenarioer og designe både spørsmålet (oppgaven) og svaret (responsen) kan vi designe overbevisende interaksjon som virker.

3. Hva er likt? Hva er unikt?

God interaksjonsdesign kan gjøre selv komplekse ting forståelig for vanlige folk. Men vi ønsker ikke at folk skal bruke mye energi på å sette seg inn i hvordan nettstedet virker.

Derfor jobber vi med konsistens og konvensjoner når vi designer interaksjon. Lignende funksjoner bør oppføre seg likt overalt og hvis det finnes gode, etablerte mønstre for det vi jobber med er det ikke noe poeng å utfordre de grunnleggende prinsippene.

Prototyper

I tillegg til alle detaljene må vi se på hvordan designet fungerer i praksis. Dette gjør vi ved å bygge prototyper med ulike scenarioer som vi tester og justerer underveis.

1. Er designet konsistent?

Er designet i tråd med designmanualen og har det en tydelig identitet? Bruker vi de samme prinsippene på lignende innhold og interaksjon? Er det noe vi bør slå sammen eller dele opp?

2. Er innhold og interaksjon forståelig?

Forstår brukerne innholdet? Får de informasjonen de er ute etter? Klarer de å finne frem på nettstedet og å utføre oppgavene sine? Oppleveles innhold og design som troverdig?

3. Hvordan føles det å bruke nettstedet?

Hvordan er flyten i interaksjon og navigasjon? Er antall steg i prosesser riktig? Føles tempoet bra i eventuelle animasjoner? Fungerer designet på ulike platformer og skjermer? Virker det på mobil?

Det er først når vi setter designet sammen og tester det i riktig kontekst at vi kan danne oss et bilde av hvordan nettstedet egentlig fungerer. Prototyper hjelper oss å systematisere designet, luke ut feil og å finpusse detaljene underveis.

5. Designe bedre verktøy